Inschrijven


Voorletters

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Geslacht
manvrouw

Geboortedatum dd/mm/yyyy

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Schrijf in als
alleenpaar

Gegevens danspartner

Alleen invullen bij inschrijving 'paar'.

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geslacht
manvrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens cursus

Ben je al ingeschreven bij
Zenner DSF?
janee

Zo ja, mijn cardnummer:

Cardnummer partner:

Ik/wij wil(len) inschrijven voor:

Niveau

Zie de cursusinformatie voor details over data en tijden.

Op welke dag wil je je inschrijven?

Op welk tijdstip?

website door Web Oppep